top of page
  • Forfatters billedeAkuDok clinique

Poser og furer under øjnene


Poser under øjnene

Poser og furer under ønene har mange forskellige åsager. feks kan de såkaldte jelly rools ofte forveksles med frembuling af fedtvæv fra øjenhulen.

Behandlingen er vidt forskellig og er rettet specifikt imod den udløsende årsag. Det følgende er en kort redegørelse over de forskellige årsager og de behandlingsmæssige konsekvenser.


Jeg har set mange ulykkelige patienter i min klinik, som andre steder, har fået filler i de generende furer og andre aldersforandringer omkring øjnene. Fælles for dem alle er at filleren er injiceret med lang stump kanyle og at filleren er placeret overfladisk eller semi dybt. Resultatet har ofte været meget utilfredsstillende idet korrekt behandling i denne region kræver anatomisk indsigt på speciallæge nivau. Regionen er præget af en kompliceret anatomi med forskellige bindevævsstrøg som udgå fra knoglen og tilhæfter huden. Se fig. 5

På den måde er der flere små hulrum hvor filleren kan lægge sig som en pølse, idet bindevæv strøget kommer til at virke som en hængekøje hvori filleren, grundet tyngdekraften, har lagt sig. Se fig 1. og 5.


Fig 1.

Resultatet er ofte været så utilfredsstillende at patienten i desperation, henvender sig til en anden klinik og får filleren opløst med hyaluronidase.

I ukyndige hænder vil koncentrationen af hyaluronidase være som angivet i indlægssedlen. 1500 Internationale enheder opløst i 1 ml saltvand. Denne koncentration er imidlertid så kraftig at hyaluronidasen fjerner alt både hyaluronsyre filler og hyaluronsyre som er naturligt til stede.

Resultatet er at øjenomgivelserne synker ind og giver hule øjne, hvor huden under øjnene forekommer rynket blålig og indsunken.

Herefter er skaden komplet. Se Fig 2.

Filler skal, korrekt i dette område, lægges dybt under musklen direkte på knoglen under iagttagelse af den anatomiske zoneinddeling. Se senere. Mit råd til patienten der har fået opløst filler i dette område, er at få eget fedtvæv, som er inklusive stamceller lagt ind. Det er en holdbar løsning og patienten har garanti for at det udføres af kompetente læger med plastikkirurgi som speciale.

Fig. 2

For at hjælpe med at forstå ældningsprocessen omkring øjnene og korrekt behandling ​​gennem brug af fillers, har man introduceret et zonekoncept af det infraorbitale område (området under øjnene) Figur 3). Filler lagt dybt her vil kunne korrigere de furer som zonerne repræsenterer.


Poser under øjnene
Fig. 3

Zone 1 den mediale infraorbitale rille, zone 2 den midterste infraorbitale rille og zone 3 den laterale infraorbitale rille. Disse tre zoner repræsenterer grænsen mellem øjenposen og kinden og ligger direkte over den nedre afgrænsning af knoglen i øjenhulen. Og udgøres af bindevævstrøget: Orbicularis retaining ligament og ses let hos de fleste patienter. Se fig.5. Undersøgelse vil ofte afsløre, at der ofte kun er tynd hud på toppen af ​​orbicularis oculi musklen. Dette område gennemgår ret tidligt aldersforandringer fra 25-30 år. Den underliggende knogle resorberes og huden bliver generelt mere løs. Det bløde væv i ansigtet tømmes for bindevæv inklusive Kollagen, Elastin og hyaluronsyre. Huden bliver løs og falder derfor ud over de bindevævsstrøg hvis tilstedeværelse ses tydeligt i dette område. Dette fremhæver afgrænsningen imellem øjenposerne og det bløde mellem ansigts væv. I ungdommen er overgangen ikke tydelig og områderne glider tæt op ad hinanden. se fig. 4 til venstre.


Afslutningsvis skal det pointeres at hvis filleren lægges korrekt og at der vælges et annerkendt CE godkendt produkt, bliver resultatet oftest bemærkelsværdigt godt så længe at behandlingen entydigt sigter på tilstandens årsag.


Man skal huske at områderne griber ind i hinanden på en sådan måde at andre ikke behandlede områder kommer til at fremstå tydligere. Læs mere om emnet her.


Poser under øjnene
Fig. 4Fig. 5

Kilde: Aesthet Surg J

. 2013 Aug 1;33(6):769-82. doi: 10.1177/1090820X13495405. Epub 2013 Jul 12.


2.075 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page