top of page
  • Forfatters billedeAkuDok clinique

Hvad er Botox og hvad måles det i?

Opdateret: 22. jun. 2023


Hvordan måles Botox

Hvad er BOTOX

Botulinumtoksin er et naturligt forekommende protein produceret af den anaerobe bakterie Clostridium botulinum. Proteinet virker som en nervegift ved at blokere frigivelsen af acetylcholin, som er et molekyle som nerver og muskler kommunikerer ved hjælp af. Clostridum botulinum er en almindelig forekommende jordbakterie som hvis den får de rette vækst betingelser, fødemidler der opbevares i iltfattigt miljø, giver anledning til sygdommen pølseforgiftning. Proteinets blokerende effekt på muskel-nerve kommunikationen har vist sig at have stor klinisk anvendelighed ved at behandle så forskellige medicinske tilstande som spasmer, svedtildens og dynamiske rynker, acne, give huden glød. Nye teknikker udviklet i østen hvor man giver Botulinum toxin med forskellige afmålte fortyndinger, Vil komme til at revolutionere den kosmetiske anvendelse i USA og Europa

 

Hvordan måles Botox

De fleste lægemidler måles og gives efter deres vægt, typisk i milligramområdet. Mængden af anvendt BoNT-A er dog så lille, at den skal måles i forhold til dens biologiske aktivitet snarere end ved dens masse. Dosen af BoNT-A, normalt i nanogramområdet (10-9), måles i enheder af biologisk aktivitet i en standardiseret musemodel. En enhed af biologisk aktivitet, almindeligvis omtalt som 1 enhed, er den mængde BOTOX toksin, der kræves for at dræbe 50 % (dødelig dosis eller LD50) af 18-20 g Swiss-Webster hunmus, når de injiceres i bughinden. Til sammenligning er den estimerede dødelige dosis (LD50) i et menneske på 75 kg cirka 2635 gange dette eller 2635 enheder. Typisk gives der 10-14 enheder i Glabella området (imellem øjnene) så man skal absolut ikke være nervøs.


 

Hængende øjenlåg

En faktor, der har vist sig at påvirke diffusionen er den anvendte fortynding af BOTOX som indjekseres. Mængden af saltvand, der bruges til at fortynde produktet, kan variere afhængigt af lægens præference, og fortyndingsgraden vil påvirke dets diffusion ud i omgivelserne. En undersøgelse foretaget af dette diffusions fænomen sammenlignede Botox®-blandinger fortyndet med 1 mL og 5 mL saltvand. Man fandt en 50 % større sprednings afstand i den mere fortyndede blanding. Denne egenskab kan bruges til lægens fordel til at skabe større felteffekter. Omvendt, for den mindre erfarne, kan mere omfattende diffusion potentielt resultere i utilsigtede konsekvenser såsom Hængende øjenlåg og tung pande.


 

Hvorlænge varer hængende øjenlåg efter BOTOX.

Når bivirkninger relateret til injektion forekommer, er de normalt forbigående og milde i sværhedsgrad og opstår oftest, når behandleren er uerfaren eller har dårlig teknik. De tre mest almindelige bivirkninger ved BoNT-A-injektion er hovedpine påvirket smil ved maseter reduktion og hængende øjenlåg, som begge er mere almindelige hos dem, der bliver injiceret for første gang.

Hængende øjenlåg efter BOTOX kan behandles med øjendråber og ved efterfølgende at lave et BOTOX øjenbrynsløft. Bivirkning af botox behandles i dette tilfælde med mere botox.


 

Kan man udvikle resistens overfor BOTOX.

Terapeutisk svigt af Botulinum toxin i kosmetisk brug er meget ualmindeligt og er kun blevet rapporteret i få tilfælde. Det menes, at udviklingen af resistens over for behandling skyldes produktionen af antistoffer og det faktum at gentagne behandlinger resultere i at musklen der behandles bliver atrofisk dvs svinder i volumen og derfor ikke længere reagerer på behandling. Den præcise årsag til antistofudvikling er ret kompleks og mangler at blive belyst. Men som med andre immunologiske hændelser afhænger produktionen af antistoffer af værtens immunsystem. De eksterne faktorer, der synes at være mest forbundet med udviklingen af blokerende antistoffer, er dosis pr. session og intervallet mellem doser. Patienter behandlet med høje doser (300 enheder Botox® eller højere) med hyppige intervaller, som i neurologiske omgivelser, synes at være mest tilbøjelige til at udvikle antistoffer. Kosmetiske patienter behandlet med Botox® bruger typisk 25-75 enheder med flere måneders mellemrum og er yderst usandsynlige kandidater til at udvikle resistens.


 47 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page